Welke stappen zijn nodig om BI succesvol te implementeren?

Welke stappen zijn nodig om BI succesvol te implementeren?

Concreet aan de slag met BI: het proces van data naar inzicht.

Het implementeren van Business Intelligence (BI) in je organisatie is meer dan alleen het integreren van een softwareplatform. Het is een proces dat begint bij het verkrijgen van ruwe data en eindigt bij de creatie van informatieve visualisaties die besluitvorming mogelijk maken én vergemakkelijken. In deze blog gaan we stap voor stap door dit proces, zodat je concreet aan de slag kunt met BI.

 

Stap 1: data ontsluiten

Het succesvol implementeren van een BI-omgeving begint met het ontsluiten van data. BI draait om gegevens, dus het is belangrijk om te weten waar je gegevens vandaan komen. Identificeer alle mogelijke gegevensbronnen binnen je organisatie, zoals databases, spreadsheets, externe leveranciers, en meer. Zorg ervoor dat je weet welke gegevens relevant zijn voor je doelen. Van belang is dat deze gegevens toegankelijk en gestandaardiseerd zijn.

 

Stap 2: data schoonmaken en transformeren

Gegevens die rechtstreeks uit bronnen komen, kunnen inconsistenties bevatten zoals ontbrekende waarden of uiteenlopende formaten. Door gebruik te maken van “data cleaning" en “data transformation" technieken, zoals het uniformeren van gegevens en aanpakken van inconsistenties, verbeter je de kwaliteit van de data. Zo maakt het standaardiseren van verschillende invoerformaten voor adressen in klantinformatie analyses eenduidiger. Het behandelen van ontbrekende waarden in verkoopgegevens kan worden aangepakt door middel van “data transformation" om de integriteit van de dataset te waarborgen. Deze stappen zijn essentieel om betrouwbare en consistente gegevens te verkrijgen voor effectieve analyses.

 

Stap 3: data modelleren

Creëer een datamodel dat de onderliggende structuur van je gegevens accuraat weergeeft. Identificeer bijvoorbeeld entiteiten zoals klanten, producten en bestellingen, en definieer de relaties tussen deze entiteiten. Een dergelijk datamodel legt een stevige basis voor effectieve data-analyse en rapportage. Een voorbeeld: in een e-commercecontext zou het datamodel de entiteit “Klant" relateren aan “Bestellingen" en “Producten", waardoor je in staat bent om gedetailleerde analyses uit te voeren over klantgedrag en verkoopprestaties. Het nauwkeurig definiëren van deze entiteiten en relaties is cruciaal voor het ontsluiten van waardevolle inzichten uit je gegevens.

 

Stap 4: het juiste BI-Platform kiezen

Kies een BI-platform dat aansluit bij de behoeften van je organisatie. Platforms zoals Power BI, Tableau of Qlik bieden tools voor data-analyse, rapportage en visualisatie. Zorg ervoor dat het platform de mogelijkheid biedt om verbinding te maken met de geïdentificeerde gegevensbronnen en het vooraf gedefinieerde datamodel.

 

Stap 5: dashboards en rapporten bouwen

Gebruik het gekozen BI-platform om dashboards en rapporten te bouwen. Dashboards bieden een visuele weergave van belangrijke prestatie-indicatoren en trends. Rapporten geven diepgaand inzicht in specifieke aspecten van de bedrijfsactiviteiten. Zorg ervoor dat de gecreëerde visualisaties duidelijk en begrijpelijk zijn voor de eindgebruikers.

Voorbeeld Dashboard (o.b.v. dummy data)

 

Stap 6: gebruikers betrekken en feedback verzamelen

In de laatste fase is het essentieel om gebruikers te betrekken en feedback te verzamelen. Organiseer trainingssessies om teamleden vertrouwd en comfortabel te maken met de nieuwe BI-tool. Verzamel feedback over de bruikbaarheid en de relevantie van de gepresenteerde informatie.

 

Stap 7: optimaliseren en opschalen

Na de implementatie is het belangrijk om het gebruik van het BI-tool te monitoren en het systeem indien nodig te optimaliseren. Schaal het gebruik van de tool op naar andere afdelingen en zakelijke processen om de impact ervan te vergroten.


Aan de slag

Bovenstaande 7 stappen leggen het fundament voor een succesvolle BI implementatie. Data gedreven werken is niet iets wat je van vandaag op morgen hebt bewerkstelligt. Dus vind je het nu toch fijn dat er iemand meekijkt of adviseert bij de implementatie van BI in jouw organisatie? Dan kijken wij graag met je mee. Laat hier jouw berichtje achter waarmee we jou kunnen helpen. Reactie plaatsen