Kansen en uitdagingen voor 2024
20 december 2023 
in People

Kansen en uitdagingen voor 2024

Met alle berichtgeving zo aan het einde van dit jaar is wel duidelijk dat er ook in 2024 de nodige uitdagingen aan te gaan zijn om je organisatie soepel te laten draaien. Een paar relevante topics die er wat ons betreft boven uit springen zijn er 3: zijn het omgaan met het personeelstekort, concurrerend blijven en dus meekunnen met de marktbehoeften én de verdergaande automatisering. In deze blog zullen we ingaan op deze relevante onderwerpen en handvatten bieden om effectief met deze uitdagingen om te gaan.


Personeelstekort 

Met de blijvende uitdagingen op het gebied van personeelstekort in 2024, staan organisaties voor de cruciale taak om talent te behouden, optimale productiviteit te handhaven en tegelijkertijd effectieve tijdelijke oplossingen te verkennen.

 

Personeel behouden

Tekorten op de arbeidsmarkt, zo'n beetje door alle beroepsgroepen heen, was een onderwerp dat het afgelopen jaar wekelijks de voorpagina's haalde. Ook in 2024 zal dit vraagstuk aanhouden. Om te voorkomen dat het personeelstekort in jouw organisatie verder toeneemt, is het nu meer dan ooit van belang om bestaand personeel te behouden. Het behoud begint met het creëren van een positieve werkomgeving waarin werknemers zich op hun gemak voelen. Een sleutelfactor hierbij is de focus op het persoonlijke aspect. Actief luisteren naar de behoeften van werknemers en hier flexibel en open mee omgaan. Dit draagt bij aan wederzijds begrip en het gevoel van gehoord worden wat doorgaans een positieve invloed heeft op de medewerkersbetrokkenheid, -tevredenheid en het onderlinge vertrouwen. Het resultaat? Blijere werknemers die zorgen voor blije klanten!

 

Optimale productiviteit

Het is essentieel dat wanneer menskracht minimaal is, productiviteit zo efficiënt mogelijk verloopt. Naast het elimineren van verspillingen is het verminderen van repetitieve handelingen een doeltreffende strategie om het werk makkelijker en sneller te maken. Bovendien levert dit extra tijd op – tijd die ingezet kan worden om klanten beter te bedienen, collega's te ondersteunen, te investeren in persoonlijke ontwikkeling en activiteiten waar werknemers echt energie van krijgen. Dit resulteert in het feit dat werknemers een boost kunnen geven aan hun loopbaan.

 

Concrete maatregelen om repetitieve handelingen te verminderen, omvatten het kritisch evalueren van processen. Zijn er ergens verspillingen of vertragingen? Welke handelingen vormen aanzienlijke kostenposten en zijn ze werkelijk noodzakelijk? Met andere woorden, het is essentieel om knelpunten in het proces te onderzoeken en aan te pakken waardoor werkzaamheden sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Je zult er versteld van staan hoeveel “oh fuck” momenten er ontstaan als je in bv een brown paper sessie een eigen proces weer eens onder de loep neemt.  Bovendien helpt het hieraan werken enorm om de medewerkers betrokken te maken/houden en zo de medewerkersinvolvement en tevredenheid een boost te geven.


Tijdelijke oplossingen

Wil je dat jouw organisatie mee kan met veranderingen en niet stagneert, maar ontbreekt het aan voldoende capaciteit? Overweeg dan flexibele en tijdelijke oplossingen, zoals het inzetten van zzp'ers/freelancers of interimmers. Het voordeel hiervan is dat je als organisatie de opdracht of het project zelf kunt afbakenen, zowel wat betreft de inhoud als de te besteden uren. Stel bijvoorbeeld dat jouw organisatie vooruitgang wil boeken op het gebied van Business Intelligence. Een essentieel onderdeel hiervan is de keuze van de juiste BI-tool en het daadwerkelijk creëren van dashboards. Tijdelijke specifieke kennis kan ingeschakeld worden om dit proces te faciliteren, waarna jouw organisatie zelf aan de slag kan met het gebruik van de ontwikkelde dashboards.

 

Een wendbare organisatie 

Inmiddels heeft Corona meer dan duidelijk gemaakt dat wendbaar zijn als organisatie en dus snel inspelen op veranderingen heel belangrijk is. Technologische vooruitgangen gaan sneller dan ooit. In 2023 zwaaiden de AI trends je om de horen. Neem bijvoorbeeld chatGPT. Begin 2023 had er nog bijna niemand van gehoord maar binnen een mum van tijd werden de eerste de beste vacatureteksten en essays met behulp van chatgpt geschreven én genereert chatgtpt ook programmeercodes waardoor je het wiel niet meer zelf hoeft uit te vinden. We gingen volledig los met alle cursussen, workshops en evenementen die ervoor georganiseerd werden. Dit is maar een greep uit alle IT trends die het afgelopen jaar in het leven zijn geroepen. Het bewijst alleen maar dat alles veel sneller moet én kan. Ook in 2024 zal dit niet anders verlopen.

Om snel te kunnen inspelen op veranderingen helpt het in ieder geval om op basis van stuurinformatie te kunnen anticiperen waarbij het verbeteren van datakwaliteit een van de eerste stappen is. Geen onderbuikgevoel of gegevens die wel ‘ergens’ staan opgeslagen, maar betrouwbare en real-time informatie helpen je om een realistisch beeld te geven over hoe jouw organisatie ervoor staat. De kwaliteit van de data in jouw organisatie eens onder de loep te nemen is dus cruciaal. Hoe beter de datakwaliteit des te beter je met stuurinformatie de juiste beslissingen kunt nemen. Stuurinformatie stelt jouw organisatie ook in staat om trends te volgen en hierop snel in te spelen, daar weten wij alles van 😉

 

Automatisering 

In 2024 zal verdergaande automatisering een hot topic zijn. Zoals eerder benadrukt, is het van cruciaal belang om de productiviteit te verhogen, niet alleen om efficiënter te werken, maar ook om concurrentievoordeel te behouden en creëren. Dit kan dus door repetitieve handelingen tot het minimale te brengen. Naast het analyseren van processen om een beeld te krijgen waar deze herhalingen zich dan bevinden is het automatiseren van handelingen een concrete oplossing om productiviteit te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld middels Robotic Process Automation (RPA). Oftewel: robotjes bouwen die (tijdrovende, arbeidsintensieve & foutgevoelige) werkzaamheden van de mens overnemen. Aan de ene kant vergt dit natuurlijk een investering. Maar die verdient zich wel terug: tijd creëren bij werknemers voor leukere dingen, meer waarde toevoegen door productiviteit, het verhogen van de medewerkerstevredenheid én het personeelstekort beperken.


Duurzaamheid

2024 is HET jaar waar CSRD ingaat voor het grootbedrijf. Dit gaat een grote rapportage uitdaging voor in eerste instantie de grote bedrijven zijn. Echter, om tot een goede rapportage te komen, zullen die grote bedrijven ongetwijfeld data nodig gaan hebben die uit de keten moet komen. En dus gaat dit veel meer bedrijven raken dan alleen het grootbedrijf. Wat de impact precies is weet nog niemand, we gaan het uitvinden in de komende periode.  

 

Anticipeer

Stilstaan is geen optie in de snel veranderende markt waarin een wendbare organisatie een must is. Anticipeer dus op de trends die het komende jaar (naar verwachting) zullen plaatsvinden. Dan kan jouw business accelereren en de mensen in jouw organisatie uitblinken in dátgene waar zij energie van krijgen.


Reactie plaatsen