Er is inmiddels genoeg bewijs dat verandering moeilijk is voor de mens. Wanneer je procesverbeteringen doorvoert, vinden er vanzelf een aantal veranderingen plaats. Omdat wij sterk geloven in de uitdrukking ‘blije mensen creëren blije klanten’ is het van belang om jouw werknemers op een persoonlijke manier mee te nemen en te begeleiden bij procesoptimalisatie(s). Juist omdat:

  • Verandering vaak weerstand biedt wat gepaard kan gaan met onzekerheid en angst. Change management helpt om deze weerstand en de onderliggende redenen hiervan te begrijpen en daar op in te spelen.
  • Het internaliseren van de nieuwe manier van werken niet van zelf gaat.
  • Zonder effectief change management je het risico loopt dat medewerkers zich verloren, gefrustreerd of gedemotiveerd voelen tijdens veranderingsprocessen. Dit kan zich uiten in een daling van de productiviteit. Over risico’s gesproken, change management helpt daadwerkelijk bij het identificeren van potentiële risico’s gedurende procesoptimalisaties. Door hierop te anticiperen kan jouw organisatie proactief reageren op deze uitdagingen.  

Hoe we jou helpen

Het doorvoeren van een verandering begint bij de mens. Een generiek model dat we hierbij altijd in ogenschouw houden is het model van Kurt Lewin: unfreeze - change - freeze (of refreeze). Het doorvoeren van een change heeft zowel een menselijke als een technische kant. In onze ervaring is de menselijke kant vaak de grootste bottleneck, vandaar dat we hier veel aandacht voor hebben. Toegepast op het model van Kurt Lewis:


Unfreeze: de waarom van een verandering staat centraal. Zijn de mensen “mee” in de verandering? Begrijpen ze waarom het voor henzelf en/of voor de organisatie goed is om te veranderen? Dit is cruciaal om het fundament van de verandering te leggen. Als je hier te weinig aandacht aan besteedt, zal weerstand, rebellie en het uiteindelijk niet bereiken van het doel van de verandering het gevolg zijn. 

Change: hier komt de inhoudelijk procesoptimalisatie aan bod. Welke opties zijn er, hoe kiezen we er eentje en hoe voeren we het uit?  

Freeze: het borgen en evalueren van de verandering. Is het leven van de organisatie of de medewerker(s) inderdaad beter geworden? Hebben we het doel bereikt? Dit is de verankering dat mensen geen geitenpaadjes of nog erger, compleet by-passes maken rondom het afgesproken proces. Het proces borgen we in de systemen van jouw organisatie. 


>> Het vieren van een feestje, hoe klein ook, aan het einde van deze cyclus is belangrijk. Op die manier creëer je de learning mindset en laat je waardering blijken voor ieders inbreng.

Wat je van ons mag verwachten

  • Het inbrengen van ‘vreemde’ ogen en frisse kennis om best practices vanuit andere opdrachtgevers of industrieën binnen te halen.
  • Uitrolbegeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van individuele of groepsgesprekken, het verzorgen van trainingen en het bieden van ondersteuning d.m.v. “floor walking” na een livegang. 
  • Periodieke evaluaties.
  • Het aanpassen van het ERP systeem om een werkwijze stevig te verankeren.