Implementatie Power BI dashboard 

Premie schadestatistiek bij een verzekeringsmaatschappij


Situatie

Een bedrijf die is gefuseerd in de verzekeringssector had nog geen uniform beleid voor het berekenen van de premies. De reden hiervoor was dat iedere entiteit nog een aparte methode hiervoor gebruikte. Deze moesten samengevoegd worden.


Uitdaging 

Eén uniforme statistiek ontwikkelen om de premie te berekenen voor het gefuseerde bedrijf. Gezien de historie van de individuele bedrijven was het nogal een uitdaging om definities, werkwijzen, en processen te synchroniseren en om een best practice te ontwikkelen waar iedereen blij mee was.


Aanpak

Als eerste zijn de verschillende premie schadestatistieken geanalyseerd op sterktes en zwaktes. Deze waren veelal gebaseerd op Microsoft Access, waardoor ook de behoefte was om modernere (data)tools hiervoor te gaan gebruiken. Al analyserende was er een best practice gedefinieerd die als uitgangspunt diende voor het nieuwe dashboard in Power BI. Onderliggende data was gestructureerd in SQL.

Tijdens het bouwproces waren er meerdere stakeholders nauw betrokken om zo op een efficiënte manier aanpassingen te verwerken in Power BI. Dit om ervoor te zorgen dat de gebruikers zich ook echt eigenaar voelen van de tool. Voordat de eerste versie live is gegaan, is deze getest door een groep key users.

De live gang is vervolgens intensief begeleid. Dit was noodzakelijk omdat het een grote groep gebruikers betrof die intensief (meerdere keren per dag) met deze tool dienen te werken. Zo is er bijvoorbeeld een instructiefilmpje gemaakt hoe men het dashboard kon gebruiken, met een geschreven handleiding die terug te vinden was op de Sharepoint pagina. Daarnaast waren er speciale kaartjes gemaakt met een QR-code zodat gebruikers deze makkelijk konden scannen en gelijk op de goede pagina met uitleg en het introductiefilmpje terecht kwamen. Ook waren er workshops georganiseerd om te laten zien hoe het dashboard werkte. Tijdens de eerste paar weken was floorwalking georganiseerd waarbij de Power BI experts vragen en opmerkingen beantwoorden.

Hieruit volgde waardevolle feedback die na beoordeling van de change committee verwerkt is waarna het dashboard overgedragen is naar de beheerorganisatie.


Resultaat

Het dashboard werd geïntegreerd in het werkprocespakket waardoor gebruikers soms niet eens wisten dat zij naar Power BI keken. Na een korte wenperiode waren de geluiden erg positief. De feedback van de gebruikers was dat het dashboard er esthetisch, representatief en gebruiksvriendelijk uitzag. Een professionele tool die paste bij de nieuwe fase van het bedrijf en zorgde voor betere en uniforme besluitvorming.