Administratie dashboard

Situatie

Binnen het desbetreffende bedrijf had men nog geen inzicht in het mutatieverloop in Salesforce op basis van de gesloten en geopende taken.


Uitdaging 

Een dashboard waarmee men het administratieproces rondom af te sluiten en afgesloten verzekeringspolissen kan managen en volgen. Op wekelijkse basis de openstaande en gesloten taken inzichtelijk hebben. De rapportagemogelijkheden in Salesforce waren niet afdoende, waarbij Power BI de oplossing bracht.


Aanpak

Samen met het hoofd van de administratie is besproken wat deze gebruiker graag terug zou willen zien in het dashboard en waar de vergaarde informatie precies toe diende. Daarna volgt een intensief bouwproces waarin er veelal een op een afstemming plaats vond om er zeker van te zijn dat de juiste informatie zichtbaar werd in het dashboard. In dit dashboard zijn meerdere databronnen gebruikt zoals Salesforce, SQL en Anva. In Power BI werd de data getransformeerd, gemodelleerd en gevisualiseerd. Deze data moest voor een groot deel parallel lopen aan dat van Salesforce. Door de intensieve samenwerking (adhoc meetings meerdere keren per week) met de gebruiker in het bouwproces ontstond er creativiteit en werden er nieuwe mogelijkheden ontdekt. Dit stelde de gebruiker in staat om sneller en efficiënter te werken. Onderdeel van de intensieve samenwerking was ook een op een begeleiding over het dashboard om optimaal gebruik te faciliteren.


Resultaat

Het resultaat was een blije en dankbare gebruiker die meer grip en zicht had op het administratieve proces en hierdoor actiever kon (bij)sturen waar nodig.