Wat is Business Intelligence?

Business Intelligence, ofwel BI, is het instrument dat data omzet in bruikbare informatie en overzichten. Vandaag de dag zwemmen vele organisaties in een zee van data, variërend van financiële gegevens tot operationele statistieken. Al deze data kun je dus omzetten in informatie waar je daadwerkelijk iets mee kunt doen. 

 

Wat is Business Intelligence (BI) nu precies?

BI verwijst naar het proces van het verzamelen, analyseren en omzetten van ruwe data in zinvolle informatie. Het doel is om organisaties te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen, het ontwikkelen van strategieën en het bevorderen van prestaties. BI omarmt een scala aan technologieën, applicaties, processen en statistische methoden die organisaties in hun groei ondersteunen.

 

Met behulp van BI kunnen organisaties data uit hun systemen of bestanden halen en combineren vanuit diverse bronnen. Vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd, waarbij inzicht wordt verkregen die de basis vormt voor de strategie van een organisatie. Maar het gaat verder dan dat. BI heeft als doel om gegevens te vertalen naar begrijpelijke informatie, waar je betere besluiten mee kunt nemen, op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. 

 

Business Intelligence is  dus ook wel de sleutel tot data gedreven besluitvorming.


De kerncomponenten van Business Intelligence

Het BI-proces start met het verzamelen van data uit diverse bronnen binnen de organisatie, variërend van verkoopcijfers tot klantinformatie en operationele gegevens (zoals productie-, logistieke, en voorraadgegevens) . Deze data wordt vervolgens geïntegreerd tot een grote dataset, zodat deze gemakkelijk geanalyseerd kan worden. Via een rapportagetool (zoals Power BI, Qlik, of Tableau) wordt deze dataset vervolgens gepresenteerd aan de besluitvormers en/of stakeholders binnen de organisatie.

Power BI, Qlik & Tableau

Een luxe of noodzaak? 

BI is niet langer een luxe, maar eerder een noodzaak voor organisaties die streven naar concurrentievoordeel. Het vermogen om snelle en nauwkeurige inzichten te verkrijgen in de data van een organisatie is de sleutel tot succes. BI is niet alleen een investering in technologie, maar vertegenwoordigt ook een investering in het potentieel van een organisatie om te innoveren en te groeien in deze dynamische wereld.


Reactie plaatsen