Geen enkele onderneming zal eraan ontkomen om actief bezig te zijn met duurzaamheidsverslaggeving. Dit is noodzakelijk vanwege de nieuwe EU-richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die de overgang naar een klimaatneutraal Europa in 2050 moet ondersteunen. De CSRD verplicht organisaties om transparanter te zijn over hun duurzaamheidsinspanningen. Zeker voor organisaties die niet als eerste aan de beurt zijn kan dit nog als een ver-van-mijn-bed-show lijken (in realiteit is dit niet zo), maar voor grote beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars is de CSRD al van kracht. Vanaf 2025 geldt de regelgeving voor grote bedrijven (meer dan 250 medewerkers, een omzet van meer dan 50 miljoen per jaar en/of 25 miljoen activa op de balans) en vanaf 2026 voor beursgenoteerde MKB-bedrijven. Om die verslaggeving goed te kunnen doen zal er steeds meer data opgevraagd worden in de waardeketen. Hierdoor kunnen MKB-bedrijven ook al geconfronteerd worden met deze regelgeving via klanten of partners.

Vanuit welk perspectief dan ook, het is hoog tijd om de uitdagingen en kansen rondom duurzaamheidsverslaggeving aan te pakken en te benutten.

Hoe we jou helpen

Het kan zijn dat je nog onbekend bent met de nieuwe standaarden en normen rondom duurzaamheidsrapportage, of dat je wel al kennis hebt van termen zoals dubbele materialiteitsbeoordeling, EU taxonomy en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), maar nog onvoldoende weet hoe je dit concreet kunt toepassen voor je duurzaamheidsrapportage. Om deze gap op te lossen is kennis en advies nodig! Dát is waar wij bij helpen.

Voor het opstellen van een duurzaamheidsrapportage moet er veel kwalitatieve en kwantitatieve data worden verzameld met betrekking tot Environmental, Social, en Governance (ESG). Deze data moet vervolgens accuraat gerapporteerd worden. Hier kun je verschillende uitdagingen ervaren: Waar vind ik de benodigde data? En hoe vind ik die data vervolgens? Hierbij kun je bijvoorbeeld tegen inefficiënte processen aanlopen.

Met onze expertise vanuit finance, processen, data-analyse, dashboarding en specifieke ervaring met duurzaamheidsverslaggeving bieden wij jouw organisatie een alomvattende oplossing. Dus niet alleen het opleveren van een goede duurzaamheidsrapportage of de aanpak die daar voor nodig is, maar ook het op orde brengen en het verbeteren van processen en onderliggende datastructuren.

Wat je van ons mag verwachten

Iedereen heeft inmiddels al wel iets gehoord over duurzaamheidsverslaggeving, maar het echte kennisniveau verschilt enorm per organisatie. Hierdoor is er per definitie maatwerk nodig om tot een goede oplossing te komen. Daarom presenteren we geen standaard stappenplan maar geven we twee oplossingsrichtingen waarvan de invulling dus altijd flexibel is, passend bij de behoefte van jouw organisatie.

>> Advies: we voeren een grondige analyse uit om de huidige situatie van jouw organisatie op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving in kaart te brengen. Dit omvat een evaluatie van bestaande duurzaamheidsinitiatieven, gegevensverzamelingsprocessen en rapportagestructuren. Vervolgens maken we een strategie om de gewenste situatie te realiseren.

>> Implementatie: de praktische uitvoering van het duurzaamheidsverslaggevingsproces binnen jouw organisatie. Dit omvat het opzetten van de benodigde systemen, processen en structuren om te voldoen aan de rapportage eisen.


De precieze aanpak betreft altijd maatwerk, dus het kan ook net zo goed zijn dat advies en implementatie door elkaar heen lopen. We zijn jouw sparringpartner en samen zoeken we naar de beste oplossing. Oftewel: we verbinden, waarna we samen accelereren en excelleren.